Vacatures Optiek Branche

TAKE
YOUR
TIME

Personeelstekort in de optiek? Employer Branding!

employer brand

Inhoud

Ervaar jij ook een tekort aan personeel in de huidige arbeidsmarkt? Vind je het lastig om nieuw talent voor jouw organisatie te vinden?

Maak kennis met employer branding en ontdek waarom het zo belangrijk is. Met de juiste employer branding vind je gemakkelijk nieuwe sollicitanten en bind je huidige medewerkers beter aan jouw organisatie.

Investeer in jouw succes en lees hier waarom employer branding belangrijk is voor je organisatie.

Waar komt het personeelstekort ineens vandaan?

De oorzaken van het huidig tekort op de arbeidsmarkt hoef je niet ver te zoeken:

 1. Toenemende vergrijzing: Ervaren werknemers gaan met pensioen en er is een gebrek aan nieuwe om dit op te vangen.
 2. Ziekteverzuim: Corona heeft geleid tot een hoger ziekteverzuim, waardoor er meer druk kwam op de andere personeelsleden, waardoor zij langdurig uitvielen, waardoor er meer druk kwam, …
 3. Aantrekkelijkheid sectoren: Bepaalde sectoren worden harder getroffen, zoals bijvoorbeeld de zorg, omdat ze niet aantrekkelijk zijn om voor te kiezen.
 4. Deeltijdwerken: Nederland heeft een hele hoge arbeidsdeelname, maar ook één van de hoogste in deeltijdwerken. Het aanbod aan werkuren is lager dan de vraag aan werkuren.
 5. Dogmatisch denken?: de vooroordelen over 50-plussers

Wat kun je doen tegen personeelstekort?

Als je naar de oorzaken kijkt van de personeelstekorten, zie je hier mogelijke oplossingen. Het hangt er enkel vanaf hoever je wil gaan. Ik focus hier op de optieksector (retail):

 • Employer branding: word een aantrekkelijke werkgever. Employer branding gaat je helpen … het is geen wondermiddel!
 • Kritisch nadenken: Is het echt nodig dat je winkel open is op alle dagen van de week? In sommige gevallen is dit perfect verdedigbaar, maar soms heeft die extra opening TOTAAL GEEN ZIN! Denk dus kritisch na over je openingsuren en bekijk of je het aantal uren naar beneden kan halen (minder werkuren = minder personeel nodig – verlagen van de druk op het huidig personeelsbestand).
 • Open mindset: stop met het dogmatisch denken over 50-plussers of mensen welke niet 100% voldoen aan al jouw verwachtingen omdat ze niet over de juiste diploma’s beschikken:
  • Een goede verkoopmedewerker kan je meer opbrengen.
  • Een 50-plusser zal makkelijker een multifocale bril verkopen dan een jongere.

Wat is employer branding?

werkgevers

Employer Branding (Werkgeversmerk) gaat in de eerste plaats over hoe uw bedrijf gepercipieerd wordt als werkgever op de arbeidsmarkt.

Het laat zien wat u uw toekomstige en huidige medewerkers te bieden heeft in ruil voor hun inzet en ervaring. Kortom, het bepaalt wat ze over u zeggen wanneer u er niet bij bent. Versterk uw werkgeversmerk om talent aan te trekken en te behouden.

3 belangrijkste elementen van een juiste employer branding

 1. Je reputatie als werkgever.
 2. Waardevoorstel richting werknemer.
 3. Werknemerservaring.

Employer Brand – Je reputatie

voorkeurspositie

In onze hedendaagse sociale media-wereld verspreidt informatie zich razendsnel en is hoe je gezien wordt van cruciaal belang. Werkzoekenden zijn tegenwoordig uitermate gefocust op de reputatie van een potentiële werkgever voordat ze een sollicitatiebrief schrijven of een aanbod accepteren.

Ze weten maar al te goed hoe sterk de impact daarvan kan zijn op hun persoonlijke reputatie en hoe anderen hen waarnemen. Het is dan ook van vitaal belang voor werkgevers om hun reputatie constant te bewaken om nieuw talent aan te trekken en behouden.

In de context van het invullen van vacatures en binden van medewerkers kan reputatie worden beoordeeld aan de hand van volgende 3 elementen:

 1. Zal een baan hier mijn carrière vooruithelpen?
 2. Wat is de cultuur binnen deze onderneming?
 3. Corporate Social Responsibility

Carrière vooruithelpen

Om talent aan te trekken en te binden, moet je investeren in hun ontwikkeling. Bied jij kansen voor levenslang leren?

Als werkgever is het belangrijk om hierin te investeren en te zorgen dat jouw medewerkers de mogelijkheid hebben om te groeien. Wat zijn jouw inspanningen op het gebied van goed werkgeverschap? Doe je al volgende?

1. Is er een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een handig instrument om de verdere groei van een werknemer te evalueren. Het plan analyseert wat de werknemer nog kan leren in zijn of haar huidige positie en wat nodig is om door te groeien naar een andere functie.

Het plan identificeert de leerpunten en vervolgens wordt onderzocht op welke manier de werknemer deze kan ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van begeleiden, opleiden, training of bijscholen.

Samen met de werknemer wordt bepaald waar hij of zij nu staat en waar hij of zij naar toe wil groeien.

Grote optiekbedrijven hebben doorgaans hun eigen trainingsafdeling en kunnen hun medewerkers bijscholing bieden via dit kanaal. Maar ook kleine optiekbedrijven hebben mogelijkheden om trainingen aan hun medewerkers te geven.

Voor technische trainingen kun je contact opnemen met je eigen leveranciers. Voor verkooptrainingen kun je bij optiekcursus.nl terecht. Zij hebben ook basistrainingen beschikbaar voor medewerkers zonder optiek kennis, wat hen snel inzetbaar maakt.

2. geef jij medewerkers verantwoordelijkheid?

Autonomie en verantwoordelijkheid hebben een grote invloed op het geluk van mensen. Het is van essentieel belang dat medewerkers inspraak hebben in de invulling van hun werk, zodat dit aansluit op hun vaardigheden, kennis en interesses.

Betrek je jouw medewerkers bij beslissingen en de organisatie van het bedrijf? Geef hen meer vrijheid en verantwoordelijkheid en jij krijgt meer passie en toewijding terug! Laat hen bijvoorbeeld ook zonnebrillen en monturen kiezen welke in de optiekzaak worden verkocht.

Extra: Geef verantwoordelijkheid, maar houd rekening met hun maturiteit voor de taak! Het “situationeel leiderschap model” van Paul Hersey en Ken Blanchard, welke je door de 4 verschillende fases leiden van taakvolwassenheid, kan je hier in in helpen.

Employer Brand Delegeren Optiek

Cultuur binnen de onderneming

Organisatiecultuur omvat de diepgewortelde overtuigingen, aannames, waarden en gedragsnormen die de unieke sociale en psychologische omgeving van een bedrijf bepalen.

Als bedrijf heb jij geen volledige controle over de cultuur binnen jouw onderneming, maar je kunt deze wel degelijk beïnvloeden. Door te investeren in vier belangrijke elementen, kun jij een sterke organisatiecultuur ontwikkelen en zo talent aantrekken en behouden.

1. Leiderschap

Om een sterke bedrijfscultuur te creëren, is het cruciaal dat leiders een eerlijke evaluatie uitvoeren van de huidige situatie binnen hun organisatie. Dit omvat het identificeren van gebieden waar werknemers zich niet mee kunnen identificeren, evenals het benadrukken van sterke punten die verder ontwikkeld kunnen worden.

Alleen door deze stap te nemen, kan een inclusieve werkomgeving worden gecreëerd waarin elk individu zich gehoord en gewaardeerd voelt, en waar succes kan worden bereikt. Een gezonde bedrijfscultuur is gebaseerd op vertrouwen: vertrouwen in leiders en collega’s, en vertrouwen dat het bedrijf haar beloften nakomt.

Als leider wordt van je verwacht dat je:

 • Toegankelijk, authentiek, open en transparant bent;
 • Beschikt over sterke communicatie- en luistervaardigheden;
 • Prioriteit geeft aan tweerichtingscommunicatie door te luisteren naar medewerkers en de deur open te zetten voor een eerlijke dialoog; en
 • Consequent het doel, de missie en de waarden van de organisatie uitademt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.
2. Doel & Waarden

Belangrijk voor een organisatie is dat haar doelen, missie en waarden de realiteit weerspiegelen. Als leiders niet handelen naar wat ze zeggen, zal dit vertrouwen schaden en werknemers ontmoedigen.

Leiderschap authenticiteit en oprechtheid zijn essentieel voor betrokkenheid, motivatie en retentie van medewerkers. Als leiders zich toewijden aan de doelen en missie van de organisatie, dan zullen werknemers helpen deze te bereiken.

3. Professionele ontwikkeling en groeimogelijkheden

Als werknemers geen mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling in een organisatie zien, is de kans groter dat ze hun baan opgeven. Organisaties die een duidelijk carrièrepad en groeimogelijkheden bieden, hebben meer kans om medewerkers te behouden.

Een cultuur van groei bevordert innovatie doordat medewerkers gestimuleerd worden om nieuwe dingen te leren, risico’s te nemen en nieuwe manieren te vinden om problemen op te lossen.

Om een eigen groeicultuur te creëren, kunt u dit doen door:

 • Budget vrij te maken voor de professionele ontwikkeling van je medewerkers, op individueel niveau.
 • Aanbieden van coaching programma’s.
 • Nieuwe medewerkers voorzien van een mentor die hen begeleidt in hun groei.
4. Communicatie

Employer branding communicatie

Een sterke en gezonde bedrijfscultuur in je optiekbedrijf is afhankelijk van goede communicatie. Het is de manier om je huidige medewerkers te betrekken en geïnformeerd te houden. Communicatie bouwt ook vertrouwen op tussen jou en je werknemers. Wil je jouw bedrijfscultuur verbeteren en een sterk employer brand opbouwen? Verbeter dan je communicatievaardigheden!

 • Heb je al in jezelf geïnvesteerd als leider door bijvoorbeeld een communicatietraining te volgen?
 • Luister je naar je medewerkers door hen vragen te stellen en hen ruimte te laten voor inbreng?

Corporate Social Responsibility en Employer Branding

Corporate social responsibility (CSR) is meer dan alleen het behalen van winst. Het gaat om de invloed die jouw bedrijf heeft op economische, sociale en ecologische gebieden. Een effectief CSR-programma draagt bij aan alle belanghebbenden, voegt waarde toe aan de organisatie en zorgt voor een duurzame bedrijfsvoering.

Door te werken aan corporate responsibility komt jouw organisatie naar buiten als een betrouwbare partner die niet alleen medewerkers maar ook klanten en leveranciers respecteert.

Twee tips in verband met CSR waar je rekening mee dient te houden:

 1. Als je snel een initiatief opzet om een negatieve reputatie te verbeteren, heeft dit weinig tot geen impact. Sterker nog, het kan zelfs tegen je werken. CSR heeft alleen een positieve invloed op de reputatie van bedrijven die al een positief imago hebben. Wil je effectief je reputatie verbeteren, dan moet je geduld hebben en op lange termijn denken.
 2. Het betrekken van je medewerkers bij CSR-initiatieven is cruciaal voor je reputatie. Anders lopen jouw inspanningen het risico gezien te worden als loze woorden van het management. Zorg dat je betrokkenheid toont en maak je goede bedoelingen waar.

Employer Branding – Waardevoorstel werknemer

arbeidsvoorwaarden

Als werkgever is het belangrijk om duidelijk te communiceren wat je van je werknemer verwacht en wat je daarvoor biedt. Het gaat hierbij niet alleen om het salaris en de bonussen, maar ook om professionele groeimogelijkheden, een goede werk-privébalans en een gevoel van verbondenheid met collega’s en het bedrijf.

Wat is het voordeel?

Om een sterke reputatie op te bouwen in de markt, is een eerlijke uitwisseling van voordelen tussen werkgever en werknemer van cruciaal belang. Zorg ervoor dat de beloningen die je aanbiedt in verhouding staan tot de verwachtingen die je hebt gecreëerd bij je personeel, zodat je een eerlijk voorstel kan doen.

Dit moet allemaal in lijn liggen met je werkgeversmerk en strategische doelen. Eerlijke en tijdige nakoming van afspraken is essentieel.

Als je te hoge eisen stelt aan je medewerkers of niet de voordelen biedt die je hebt beloofd, zal dit niet alleen leiden tot het verlies van werknemers, maar ook tot blijvende schade aan je werkgeversmerk.

Onthoud dat dit een boodschap en belofte betreft. Kies daarom voor feitelijke uitspraken over uw bedrijf die uw huidige medewerkers onderschrijven. Gebruik dit voorstel – met of zonder salarisgegevens – om uw website, wervingsmateriaal of LinkedIn pagina te versterken. Zo kunnen recruiters en HR-teams het bespreken met potentiële kandidaten.

Wat staat hier juist in?

In het algemeen zul je het volgende vinden:

 • Compensatie (salaris, opslag en bonussen).
 • Arbeidsvoorwaarden (vrije dagen, vakanties, flexibiliteit, verzekering).
 • Carrièreperspectieven (promotie, ontwikkeling, training, coaching).
 • Werkomgeving (erkenning, werk-privébalans, autonomie, uitdagingen).
 • Cultuur (missie, waarden, sfeer, teamdynamiek).

Op de website van academy for recruitment vind je meer toelichting over het waardevoorstel.

Visueel ziet het waardevoorstel er als volgt uit:

Employer Branding Strategie

Employer branding – Werknemerservaring

Het optimaliseren van de werknemerservaring en het zorgen voor een goede werksfeer heeft een aanzienlijke invloed op de loyaliteit en productiviteit van je personeel. Door de customer experience aanpak toe te passen op je medewerkers, krijg je als werkgever waardevolle inzichten in hun interacties, percepties en ervaringen.

Hierdoor kun je positieve veranderingen doorvoeren en een werkomgeving creëren die de ontwikkeling van je medewerkers bevordert. Om van je medewerkers “fans” te maken en ze positief over je bedrijf te laten spreken, is het zaak om het aantal positieve werknemerservaringen te vergroten.

Zo creëer je een fijne werksfeer die leidt tot een nog betere prestatie van je team. Zorg dat je medewerkers zich gewaardeerd voelen, dan komt de rest vanzelf.

Om een uitmuntende werknemerservaring te creëren, zijn welzijn, emotionele betrokkenheid en empowerment de drie essentiële elementen.

Welzijn

De term ‘welzijn van werknemers’ beslaat alle aspecten van het werkleven: gezondheid en veiligheid, de fysieke werkomgeving, de werkcultuur, de balans tussen werk en privé en de tevredenheid van medewerkers.

Werkomgevingen die het welzijn van werknemers bevorderen – inclusief hun fysieke en mentale gezondheid – hebben positieve effecten op zowel het individu als het bedrijf. Werknemers die zich positief voelen, ervaren een betere emotionele toestand en zijn betrokken, productiever en beter in staat om uitdagingen aan te gaan.

Emotionele connectie

Een sterke emotionele band tussen mensen ontstaat door gedeelde gevoelens zoals boosheid of dankbaarheid. Deze band kan op de werkvloer leiden tot eenheid en samenwerking, en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respectvolle interactie en gedeelde belangen.

Het betekent dat beide partijen zich betrokken voelen en bereid zijn om inspanningen te leveren om problemen op te lossen. Zo ontstaat een waardevolle relatie tussen collega’s.

Als werkgever kun je de volgende maatregelen nemen om de emotionele band met je werknemers te versterken:

 • 1 op 1 meetings: Individuele gesprekken met werknemers bieden een ideale gelegenheid om persoonlijke en professionele onderwerpen te bespreken en feedback uit te wisselen. Het is een waardevolle manier om contact te leggen met je team.
 • Toon kwetsbaarheid: Leiders staan vaak bekend als afstandelijk. Maar door je kwetsbaar op te stellen, word je toegankelijker voor je medewerkers en bouw je een diepere relatie op. Laat je menselijke kant zien en bereik meer als leider.
 • Geef erkenning en toon waardering: Verbeter de emotionele band met je werknemers door hen individuele erkenning te geven voor hun bijdragen. Spreek dit uit in aanwezigheid van anderen, want het kan een van de beste manieren zijn om hen te motiveren.
 • Open communicatie: Zorg ervoor dat onderwerpen bespreekbaar zijn en vermijd taboes. Stimuleer ook effectieve communicatie tussen collega’s.
 • Empathie: Laat empathie zien voor de ervaringen en gevoelens van anderen. Het is niet nodig om het met hen eens te zijn, maar het tonen van begrip is altijd mogelijk. Probeer te begrijpen wat zij doormaken in moeilijke situaties en luister zonder onderbreking of oordeel.

Zorg dat je oprecht en eerlijk bent, anders zal het “toneelstuk” dat je opvoert bij werknemers eerder schade aanrichten dan goed doen. Wees dus oprecht en vermijd dat je ongeloofwaardig overkomt.

behoefte

Empowerment

Empowerment in employer branding houdt in dat werknemers de middelen, het vertrouwen, de vrijheid en de motivatie krijgen om hun werk autonoom te kunnen uitvoeren. Hierdoor ervaren zij meer voldoening en presteren ze beter. Empowerment stimuleert de verantwoordelijkheid en waardering voor medewerkers, wat uiteindelijk resulteert in gelukkige en vaardige werknemers.

Jij kan dit beïnvloeden door volgende:

 • Delegeer werk en verantwoordelijkheid: Geef medewerkers de vrijheid om zelfstandig te werken. Zo kunnen ze hun vaardigheden verbeteren en groeien, wat leidt tot meer werkplezier en betere resultaten. Zorg echter wel dat je werknemer voldoende volwassenheid heeft om de taak zelfstandig uit te voeren (zie “situational leiderschap model” hierboven).
 • Stel duidelijke grenzen en verwachtingen: Zorg voor heldere richtlijnen en verwachte uitkomsten in plaats van volledige vrijheid. Duidelijke grenzen zijn essentieel.
 • Focus op het eindresultaat en niet het proces: Vermijd ten alle tijden micromanagement! Als werkgever heb je de richtlijnen vastgelegd, het is nu aan je werknemers om te bepalen hoe ze respecteren en naleven binnen deze kaders. Het uiteindelijke resultaat is de prioriteit, niet de weg er naartoe.
 • Sta open voor hun inbreng: Stimuleer uw medewerkers om hun ideeën over processen en oplossingen openlijk te delen. Het helpt uw bedrijf groeien en verbeteren.
 • Geef feedback en erkenning.
 • Consequent zijn: Zorg ervoor dat alle medewerkers betrokken zijn en gelijke kansen krijgen, zodat er een gevoel van eenheid op de werkvloer ontstaat. Belangrijk is om niet bij de eerste tegenslag alles om te gooien en te voorkomen dat medewerkers ontmoedigd raken. Fouten maken is menselijk, dus accepteer dat.

Tevreden medewerkers?

Om te weten of je medewerkers tevreden zijn, is het essentieel om hun werknemerservaring te begrijpen. Hier zijn vijf essentiële kenmerken van een tevreden werknemer die je kunt gebruiken als richtlijn:

 1. Zin voor initiatief.
 2. Laag ziekteverzuimpercentage (Minder dan 4%).
 3. Trots op zijn/haar werk.
 4. Positieve houding.
 5. Vriendschap op de werkvloer.

Als een werknemer laag scoort op een van de indicatoren, betekent dit niet meteen dat hij of zij ontevreden is over het werk. Er kunnen externe factoren van invloed zijn. Toch is het verstandig om dit te bespreken met de betreffende medewerker. Benoem wat je hebt waargenomen zonder te oordelen.

Hoe je eigen employer branding strategie creëren?

Een sterke employer branding helpt bij het efficiënt werven van gekwalificeerde medewerkers, het verminderen van personeelsverloop en het besparen op wervingskosten. Maar hoe begin je met het opzetten hiervan? Lees verder voor meer informatie.

1. Employer Branding Audit

Om iets te implementeren, moet je weten hoe jouw bedrijf zich momenteel profileert als werkgever. Wat is de reputatie van jouw bedrijf bij zowel potentiële als huidige werknemers?

Wat zijn de huidige waardeproposities voor medewerkers en hoe ervaren zij werken bij jouw bedrijf? Deze informatie is van belang voor het verbeteren van jouw werkgeversmerk.

Om je “employer brand” te verbeteren, is het essentieel om inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Het is cruciaal om te weten hoe jouw bedrijf als werkgever wordt waargenomen.

Als je de kans hebt, is het aan te bevelen om een externe audit uit te laten voeren om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de huidige situatie. Alleen dan kan je gefundeerde acties ondernemen om je “employer brand” te verbeteren.

2. Maak een waardevoorstel op voor medewerkers

Om jouw bedrijf aantrekkelijk te maken voor potentiele medewerkers, moet je een helder waardevoorstel hebben. Dit voorstel is niet alleen een marketingtool, maar ook een belofte aan zowel toekomstige als huidige werknemers.

Het is belangrijk om hierin eerlijk te zijn en aan te geven wat jouw bedrijf te bieden heeft en waar het voor staat. Het waardevoorstel kan gebruikt worden op de website, in wervingsmateriaal en op bijvoorbeeld de LinkedIn bedrijfspagina.

Het is ook een goed uitgangspunt voor sollicitatiegesprekken. Zorg dat jouw bedrijf bovenaan de lijst staat door middel van een overtuigend en duidelijk waardevoorstel.

Laat zien dat jouw bedrijf meer te bieden heeft dan enkel winst. Toon potentiële werknemers waarom ze juist voor jou zouden moeten kiezen door aan te geven dat hun werk zinvol is, zelfs als dat betekent dat het salaris wat lager ligt.

Raadpleeg je huidige personeel en stem je waardepropositie hierop af. Vraag om hun feedback en pas het toe om zo werkelijkheid en perceptie op elkaar af te stemmen. Mensen willen betrokken zijn bij een bedrijf dat meer betekenis geeft aan de wereld.

3. Zorg voor een positief rekruteringsproces

Het werven van kandidaten vereist zorgvuldigheid en respect, zelfs als ze niet worden aangenomen. Negatieve ervaringen kunnen schadelijk zijn voor uw online reputatie. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw wervingsproces eerlijk, transparant en consistent is.

Dit creëert een positieve ervaring voor alle kandidaten, ongeacht de uitkomst van hun sollicitatie. Hier zijn enkele tips om uw wervingsproces zo positief mogelijk te maken.

 • Vat het rekruteringsproces samen in enkele stappen (zoals 1ste gesprek, online test, 2de gesprek, enzovoort) en houd het proces zo beknopt mogelijk.
 • Duidelijke functieomschrijvingen zijn essentieel. Vergeet niet om niet alleen de positieve aspecten te benadrukken, maar ook eerlijk te zijn over wat kandidaten niet mogen verwachten. Immers, verwacht jij ook niet eerlijkheid van sollicitanten?
 • Maak het makkelijk om te solliciteren.
 • Zorg voor een snelle reactie op sollicitaties, zelfs van kandidaten die je niet zult aannemen.
 • Communiceer en bedank de kandidaat bij elke stap van het proces.
 • Tijdens interviews: alle aandacht naar de kandidaat!
 • Houd kandidaten op de hoogte en wees eerlijk wanneer ze niet meer in aanmerking komen. Geef hen ook de reden waarom ze niet in aanmerking komen.

4. Zorg voor een zinvol “onboarding” proces

“Onboarding” is het proces waarbij nieuwe werknemers worden ingewerkt in de bedrijfscultuur, visie, missie en het samenwerken met collega’s. Het doel is om hen snel thuis te laten voelen binnen het bedrijf. Hier zijn enkele tips voor een effectieve “onboarding”.

 • Bel de nieuwe starter in de week voorafgaand dat hij/zij start en spreek duidelijk af hoe laat hij/zij verwacht wordt en wat hij/zij mag verwachten die eerste dag.
 • Maak een planning op van de eerste 2 weken waarin je opneemt wat zij/hij dient te leren. Laat bepaalde van deze interne opleidingen ook over aan je huidige personeelsleden. Je geeft hen verantwoordelijkheid en de nieuwe collega leert zo op een individuele manier de andere collega’s kennen.
 • Zorg ervoor dat bij de start alle tools aanwezig zijn die de nieuwe medewerker nodig heeft.
 • Zorg voor een welkomstgeschenk.
 • Plan in de eerste weken regelmatig een opvolggesprek in.
 • Vraag feedback aan de nieuwe medewerker over het “onboarding” proces. Wat was goed en wat kan beter?

employer branding strategie

5. Gebruik sociale media en je website om je employer branding te promoten

Het belang van sociale media voor bedrijven is de laatste jaren enorm toegenomen. Naast het promoten van je merk naar klanten, is het ook een kans om potentiële kandidaten aan te trekken. Vergeet niet dat je klanten ook potentiële werknemers kunnen zijn. Maak optimaal gebruik van jouw aanwezigheid op deze platforms.

Laat nieuwsgierigen ontdekken wat er “achter de schermen” gebeurt op de werkvloer en communiceer de waarden en principes van uw organisatie. Naast sociale media is uw website een uitstekend medium hiervoor. Creëer een blog om verhalen en ervaringen te delen en laat zien wie uw organisatie in de kern is.

6. Betrek je huidige werknemers

De feedback van jouw medewerkers is onmisbaar om jouw positie als vertrouwde werkgever te versterken. Zij bepalen immers de bedrijfscultuur, realiseren doelstellingen en zetten jouw bedrijfsmissie in de praktijk om. Jouw werkgeversmerk kan niet bestaan zonder hun toewijding en betrokkenheid.

Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf aantrekkelijk en succesvol is voor potentiële werknemers, is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de tevredenheid en loyaliteit van je huidige personeelsbestand. Zij vormen immers de kern van jouw organisatie.

Bekijk hier enkele voorbeelden van content die door je werknemers is gemaakt en hoog gewaardeerd wordt door kandidaten:

 • “Een dag in mijn organisatie” met verhalen over de aard van het werk en de werkomgeving van werknemers.
 • “Waarom ik solliciteerde en waarom ik blijf” verhalen over waarom werknemers besloten bij deze organisatie te solliciteren en waarom ze blijven.
 • “Hoe werken in dit bedrijf anders is” verhalen over hoe werken voor jouw bedrijf anders is dan hun vorige werkervaring.

7. Bied leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan

Geef uw werknemers de kans om te groeien en vaardigheden te ontwikkelen om te laten zien dat uw bedrijf zich inzet voor voortdurende vooruitgang. Door dit te doen, verhoogt u hun waarde voor uw bedrijf en voorkomt u dat ze zich gaan vervelen en elders gaan zoeken naar uitdagingen.

Om potentiële werknemers te laten zien dat u investeert in hun groei en ontwikkeling (zodat ze ook de snelle technologische ontwikkelingen kunnen volgen), is het van essentieel belang om regelmatig te communiceren via uw sociale media en website.

Zorg er ook voor dat uw gehele team op de foto staat om een sterke indruk te maken. Laat zien dat uw bedrijf zich inzet voor de professionele ontwikkeling van uw werknemers.

Employer Branding – Conclusie

employer brand conclusie

Werken aan je employer brand (werkgeversmerk) is een marathon en geen sprint. Onthoud vooral dat je werkgeversmerk bestaat uit 3 belangrijke componenten welke je kan beïnvloeden:

 • Je reputatie als werkgever.
 • Je waardevoorstel richting werknemers.
 • werknemerservaringen.

Het uiteindelijke doel van een sterke employer branding is dat je makkelijker nieuwe medewerkers kan aantrekken en dat je het huidige talent welk in je optiekzaak aanwezig is kan behouden. En als ik enkele tips mag geven:

 • Ga voor een open communicatie en een werkomgeving waar het “ok” is om fouten te maken.
 • Geef je medewerkers een bepaalde mate van vrijheid zodat ze zelf hun werk kunnen invullen en samen met jou het beleid van de organisatie bepalen.
 • Zorg dat de verhalen welke je personeelsleden vertellen oprecht zijn en vanuit zichzelf komen. Als het budget het toelaat laat je dan bijstaan voor de externe communicatie.
 • Ga op zoek naar een externe partij om een correcte en eerlijke feedback te krijgen wat je personeel echt denkt over jou als werkgever.
 • Implementeer 1 op 1 gesprekken (1x elk kwartaal) en doe dit af en toe buiten de werkomgeving.
 • Vergeet zeker de “FUN” factor niet.
 • En vooral … wees eerlijk en oprecht!

Heb je nood aan nieuwe medewerkers in de optiek, klik dan op onderstaande link en bekijk de formules van Eye People om je vacatures op de website te plaatsen.

Benut alle kansen in het vinden van de juiste medewerkers.

Eye People